Upute za pisanje životopisa na indonezijskom jeziku

Izrada životopisa prilagođenog indonezijskom tržištu rada zahtijeva razumijevanje lokalne poslovne kulture i očekivanja poslodavaca. Hoće li vaš životopis biti učinkovit ovisi o tome koliko dobro poznajete elemente koji su vrednovani na indonezijskom tržištu rada. Kako prilagoditi format životopisa, koje informacije uključiti i koje ključne riječi koristiti za privlačenje pažnje indonezijskih poslodavaca?
Formacija:
Veličina:
Prilagodljiv:
Word (Microsoft)
A4
da

U nastavku ovog članka, upustit ćemo se u detaljno objašnjenje kako sastaviti savršen životopis na indonezijskom jeziku, posebno prilagođen za indonezijsko tržište rada. Svrha ovog vodiča je opremiti vas znanjem i vještinama potrebnima za pisanje efikasnog i uvjerljivog životopisa koji će privući poslodavce u Indoneziji.

Pisanje životopisa na indonezijskom jeziku kada se prijavljujete za posao u Indoneziji nije samo pitanje prevođenja vašeg trenutnog životopisa. To je prilika da pokažete svom potencijalnom poslodavcu da poštujete kulturne i poslovne norme zemlje, a ujedno pokazujete i da ste spremni prilagoditi se radnom okruženju.

Indonezija, kao zemlja s vrlo raznolikim etničkim, jezičnim i kulturnim pejzažem, zahtijeva da kandidati jasno i efikasno komuniciraju svoje vještine, iskustvo i kvalifikacije na način koji odgovara lokalnim očekivanjima. Ovaj članak će vam pružiti sve potrebne informacije za stvaranje životopisa koji će vam pomoći istaknuti se u mnoštvu kandidata na indonezijskom tržištu rada.

Primjer životopisa na indonezijskom jeziku

Nama: Satria Putra

Alamat: Jl. Kebon Jeruk, No. 45, Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11530

Telepon: 0812-3456-7890

Email: satria.putra@example.com

Pendidikan:

 • Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi, Jurusan Manajemen (2012-2016)
 • SMA Negeri 5 Jakarta, IPA (2008-2012)

Pengalaman Kerja:

 1. Manajer Proyek, PT. Maju Mundur, Jakarta (2018-Sekarang)
 • Mengkoordinasikan dan mengawasi proyek perusahaan dari awal hingga selesai
 • - Membuat dan mengimplementasikan rencana proyek
 • - Menjaga komunikasi antara tim proyek dan klien
 1. Asisten Manajer Proyek, PT. Maju Mundur, Jakarta (2016-2018)
 • Membantu manajer proyek dalam mengkoordinasikan dan mengawasi proyek
 • - Melakukan penelitian dan analisis pasar
 • - Membuat laporan proyek mingguan dan bulanan

Keterampilan:

 • Kemampuan manajemen proyek yang baik
 • Mampu bekerja dalam tim
 • Menguasai Microsoft Office dan aplikasi manajemen proyek
 • Mampu berkomunikasi dengan baik dalam Bahasa Indonesia dan Inggris

Referensi: Tersedia atas permintaan

Saya menyatakan bahwa informasi di atas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.


Korisni Izrazi za Pisanje Životopisa na Indonezijskom Jeziku i Njihov Prijevod

Dragi čitatelji, ovdje možete pronaći popis korisnih pojmova koji se odnose na pisanje životopisa. Pojmovi su prevedeni na indonezijski jezik kako bi vam olakšali izradu vašeg životopisa za potencijalne poslodavce u Indoneziji. Pogledajte naš popis i pridružite se tisućama ljudi koji su uspješno kreirali životopis na indonezijskom jeziku.

 1. Struktura životopisa - Struktur resume (struk-tur re-zu-me)
 2. Oblikovanje životopisa - Pembentukan resume (pem-ben-tu-kan re-zu-me)
 3. Obrazovanje - Pendidikan (pen-di-di-kan)
 4. Vještine - Keterampilan (ke-te-rampi-lan)
 5. Staž - Magang (ma-gang)
 6. Radno iskustvo - Pengalaman kerja (pen-ga-laman ke-rja)
 7. Osobni podaci - Data pribadi (da-ta pri-ba-di)
 8. Profesionalni ciljevi - Tujuan profesional (tu-juan pro-fesio-nal)
 9. Jezici - Bahasa (ba-ha-sa)
 10. Hobi - Hobi (ho-bi)
 11. Reference - Referensi (re-fe-ren-si)

Ovi pojmovi mogu vam biti korisni prilikom pisanja životopisa na indonezijskom jeziku. Nadamo se da će vam ove informacije olakšati proces izrade životopisa i pomoći vam da se uspješno predstavite potencijalnim poslodavcima.

Korisna gramatika za pisanje životopisa na indonezijskom jeziku

Indonezijska gramatika je relativno jednostavna kada se usporedi s gramatikom mnogih drugih jezika. Za razliku od mnogih europskih jezika, indonezijski nije jezik koji koristi konjugaciju glagola. Glagoli ostaju nepromijenjeni bez obzira na vrijeme, broj ili lice. Dakle, nema razlike u obliku glagola za prvo, drugo ili treće lice, jedninu ili množinu. Na primjer, "saya bekerja" znači "ja radim", a "kami bekerja" znači "mi radimo". "Bekerja" je oblik glagola koji se koristi u oba slučaja.

Kada pišete životopis na indonezijskom jeziku, najčešće ćete koristiti indikativ u sadašnjem vremenu, budući da životopis opisuje vaše trenutne vještine i iskustva. Međutim, kada opisujete prošla radna iskustva, možete koristiti prošlo vrijeme. U indonezijskom jeziku, prošlo vrijeme se označava dodavanjem riječi "telah" prije glagola. Na primjer, "saya telah bekerja di perusahaan ABC selama 5 tahun" znači "radio sam u ABC tvrtki 5 godina". Opet, obratite pažnju na to da se glagol "bekerja" nije promijenio, bez obzira na vrijeme.

Važnost Strukture i Oblikovanja Životopisa na Indonezijskom Jeziku

Dobro strukturiran životopis predstavlja ključni alat za uspješno predstavljanje profesionalnih vještina i kvalifikacija na indonezijskom tržištu rada. Jasna i pregledna struktura omogućava potencijalnom poslodavcu brz i efikasan uvid u kandidatov profil, čime se povećava šansa za ostvarivanje prvog koraka na putu karijere. Izgled životopisa odražava profesionalnost i posvećenost pojedinca, stoga je važno posvetiti pažnju detaljima koji čine cjelokupnu prezentaciju. Kroz izazove koje karijera donosi, kvalitetno sastavljen životopis može biti snažan saveznik u postizanju profesionalnih ciljeva. Na kraju, ne zaboravimo da je pozitivan pristup i vjera u vlastite sposobnosti ono što čini temelj svake uspješne karijere.

Osim predloška životopisa na indonezijskom, imamo i druge predloške koje možete provjeriti.


Hvordan skrive en CV på indonesisk: Utdyping av betydningen av CV-formatering på indonesisk

 1. Fontovi: U životopisu koristite profesionalne fontove kao što su Arial, Calibri ili Times New Roman. Ovi fontovi su univerzalno prihvaćeni i lako čitljivi. Za indonezijsko tržište, preporučljivo je koristiti font Arial jer je optimalan za prikaz indonezijskih slova.
 2. Format: Životopis bi trebao biti strukturiran i jasno organiziran. Preporučuje se upotreba kronološkog formata koji počinje najnovijim radnim iskustvom ili obrazovanjem. Ovaj format omogućava poslodavcima da lako prate vašu karijeru i postignuća.
 3. Margine: Držite se standardnih margina od jednog inča sa svake strane dokumenta. To stvara dojam urednosti i profesionalizma.
 4. Grafičke oznake: Koristite ih umjereno kako biste istaknuli određene dijelove životopisa, ali pazite da ne preplavite dokument. Na indonezijskom tržištu, preporučljivo je koristiti jednostavne grafičke oznake poput crta, točke ili kvadrata.
 5. Razdjelnici: Koristite razdjelnike kako biste razdvojili različite dijelove životopisa i poboljšali njegovu čitljivost. Na indonezijskom tržištu, bolje je koristiti linije za razdvajanje jer su one jasne i ne ometaju čitatelja.
 6. Boje: Kada je riječ o bojama, bolje je držati se neutralnih tonova poput crne, sive ili tamno plave. Na indonezijskom tržištu, preporučuje se upotreba tamno plave boje jer simbolizira povjerenje i profesionalizam.
 7. Predložak: Koristite profesionalni predložak za životopis koji je prilagođen indonezijskom tržištu. To znači da bi predložak trebao biti jednostavan, čist i lako čitljiv.

Koristeći ove smjernice, možete stvoriti učinkovit i profesionalan životopis koji će vam pomoći da se istaknete na indonezijskom tržištu rada.

Otkrijte važnost strukture pri pisanju životopisa na indonezijskom jeziku

PRIMJER TEKSTA 2:

Struktura životopisa na indonezijskom jeziku trebala bi biti jasna i precizna te sadržavati sljedeće ključne dijelove:

 1. Osobni podaci: Ovaj dio treba uključivati vaše puno ime, adresu, broj telefona i e-mail adresu. U Indoneziji je uobičajeno navesti i datum rođenja.
 2. Profesionalni profil: Ova sekcija treba naglasiti vaše profesionalne ciljeve i ambicije. Kao npr. "Dinamični profesionalac u marketinškom sektoru s više od 5 godina iskustva u upravljanju projektima i timovima. Tražim poziciju koja će mi omogućiti daljnje razvijanje vještina i doprinijeti rastu tvrtke."
 3. Profesionalno iskustvo: Ovdje trebate navesti tvrtke u kojima ste radili, pozicije koje ste imali, datum početka i kraja rada te vaše ključne odgovornosti i postignuća. U Indoneziji je važno naglasiti iskustvo koje je relevantno za posao kojeg se prijavljujete.
 4. Obrazovanje: U ovom dijelu navodite sve vaše stupnjeve obrazovanja, počevši od najrecentnijeg. Za indonezijsko tržište rada, posebno je važno naglasiti sve relevantne tečajeve, certifikate ili stručne kvalifikacije koje imate.
 5. Vještine: Popis vaših tehničkih i mekih vještina. Na primjer, ako se prijavljujete za radno mjesto u IT sektoru, mogli biste naglasiti svoje vještine programiranja. Također, ne zaboravite uključiti i jezične vještine, posebno ako govorite indonezijski ili druge jezike koji su relevantni za posao.
 6. Dodatni odjeljci: Ovdje možete uključiti dodatne informacije koje smatrate relevantnima, kao što su vaša područja interesa, volonterski rad, članstvo u profesionalnim organizacijama itd.

Savjet: Držite se činjenica i budite precizni. Izostavite nepotrebne informacije kako bi vaš životopis bio što jasniji i koncizniji.

Ključ uspjeha: Kako napisati efektivno zaglavlje životopisa na indonezijskom jeziku

Važnost zaglavlja životopisa na indonezijskom jeziku ne može se podcijeniti, mora biti jasno vidljivo i sadržavati sve potrebne kontakt informacije. Zaglavlje životopisa je prva stvar koju poslodavac vidi, stoga je vrlo važno da je ispravno strukturirano i lako čitljivo.

Da biste pravilno izradili zaglavlje, slijedite ovaj redoslijed:

Na vrhu dokumenta, najprije napišite svoje Prezime i Ime. Ovo je vaša osobna identifikacija i mora biti istaknuta.

Zatim, ispod vašeg imena i prezimena, navedite svoju Struku i disciplinu. Ovim dijelom dajete poslodavcu uvid u vaše područje ekspertize.

Nakon što ste naveli svoju struku i disciplinu, morate napisati svoju Poštansku adresu. Ovo je važno jer poslodavac mora znati gdje vas može fizički kontaktirati.

Nakon navedene adrese, napišite svoj broj Telefona. Ovo je ključno za brz i izravan kontakt.

Na kraju, navedite svoju Email adresu. Digitalna komunikacija je danas vrlo važna, pa je stoga i vaša email adresa ključan podatak u zaglavlju vašeg životopisa.

Pazite da su sve informacije točne i ažurirane kako bi poslodavac mogao lako stupiti u kontakt s vama.

ISPRAVNO

Nama Belakang Nama Depan

Profesi dan Disiplin Ilmu

Alamat Pos

Nomor Telepon

Alamat Email


Dodavanje fotografije u životopis za indonezijsko tržište nije obavezno, ali ako se odlučite za to, fotografija bi trebala biti profesionalna, veličine otprilike 3x4 cm.

Menambahkan foto pada CV atau resume adalah sesuatu yang sangat umum di Indonesia. Namun, foto yang digunakan haruslah foto profesional. Idealnya, foto tersebut haruslah foto close up wajah Anda dengan latar belakang yang netral. Hindari menggunakan foto yang terlalu santai atau foto yang diambil dari media sosial.

Ukuran foto yang ideal pada CV adalah 3x4 cm. Foto tersebut harus dicetak dengan kualitas tinggi dan ditempatkan di bagian atas CV, biasanya di pojok kanan atau kiri atas. Pastikan wajah Anda terlihat jelas dan pakaian yang Anda kenakan adalah pakaian formal atau semi formal.

Meski begitu, tidak semua industri atau perusahaan di Indonesia memerlukan foto pada CV. Beberapa perusahaan internasional atau perusahaan dalam bidang teknologi informasi misalnya, lebih mementingkan keterampilan dan pengalaman kerja ketimbang penampilan fisik. Oleh karena itu, sebelum menambahkan foto pada CV, sebaiknya lakukan penelitian singkat tentang budaya perusahaan dan industri tempat Anda melamar kerja.

Jadi, menambahkan foto pada CV di Indonesia bisa menjadi nilai tambah, namun pastikan foto tersebut menunjukkan sisi profesional Anda. Jika Anda merasa foto tersebut tidak perlu atau bisa mengurangi objektivitas pihak perusahaan, Anda bisa memilih untuk tidak menambahkannya.

Važnost Iskustva u Životopisu za Indonezijsko Tržište Rada

Kako napisati iskustva za životopis namijenjen indonezijskom tržištu rada

Odjeljak o radnom iskustvu u životopisu ključan je za prikazivanje vaših vještina i sposobnosti potencijalnim poslodavcima u Indoneziji. To je prilika da pokažete kako ste u prošlosti uspješno obavljali zadatke i izazove koji su relevantni za posao na koji se prijavljujete.

 • Kronološki redoslijed: Poslovi bi se trebali navoditi u obrnutom kronološkom redoslijedu, počevši od najnovijeg. Na primjer, ako se prijavljujete za posao menadžera prodaje, navedite svoje posljednje radno iskustvo na istaknutom mjestu.
 • Datumi ugovora: Jasan prikaz datuma početka i kraja svakog radnog angažmana pokazuje trajanje vašeg radnog iskustva. Za posao menadžera prodaje, možda ste radili kao prodajni predstavnik od siječnja 2015. do prosinca 2018., a zatim kao regionalni prodajni menadžer od siječnja 2019. do danas.
 • Naziv radnog mjesta: Naziv radnog mjesta trebao bi biti jasno naveden za svaku poziciju. Na primjer, regionalni prodajni menadžer, prodajni predstavnik, itd.
 • Popis s grafičkim oznakama: Koristite grafičke oznake za popis svog radnog iskustva i odgovornosti. To može uključivati upravljanje timom prodaje, razvijanje prodajnih strategija ili postizanje prodajnih ciljeva.
 • Opis posla: Detaljan opis svake pozicije pokazuje poslodavcima što ste postigli na prethodnim radnim mjestima. Za menadžera prodaje, to može uključivati povećanje prodaje za određeni postotak, privlačenje novih klijenata ili poboljšanje odnosa s postojećim klijentima.
 • Korištenje ključnih riječi: Ključne riječi pomažu poslodavcima da brzo identificiraju vaše vještine i iskustvo. Ključne riječi za menadžera prodaje mogu uključivati 'upravljanje timom', 'strategija prodaje', 'proračun' i 'odnosi s klijentima'.

Pisanje učinkovitog odjeljka o radnom iskustvu zahtijeva preciznost, jasnoću i pažljivu upotrebu ključnih riječi kako bi se istaknule vaše najjače kvalitete i postignuća.

ISPRAVNO

Pozicija: Manajer Pemasaran

Perusahaan: PT. Maju Mundur, Jakarta

Tanggal: Januari 2015 - Desember 2020

Deskripsi Pekerjaan:

 1. Mengelola dan mengembangkan strategi pemasaran.
 2. Menyusun dan melaksanakan rencana promosi dan iklan.
 3. Mengkoordinasikan kampanye pemasaran digital.
 4. Menjalin kerjasama dengan partner bisnis.
 5. Melakukan analisis pasar dan kompetitor.

Što učiniti kada nemate iskustva za pisanje životopisa na indonezijskom?

Pisanje životopisa može biti složen zadatak, posebno za one koji to rade prvi put ili nemaju prethodno iskustvo. Ovaj članak nudi jednostavne savjete kako ispunjavati životopis na indonezijskom jeziku. Bez daljnjega, krenimo s korisnim savjetima.

 1. Izaberite odgovarajući format: Format životopisa treba biti jednostavan i profesionalan. Koristite standardne fontove i boje, a vaša bi struktura životopisa trebala biti jasna i koncizna.
 2. Osobni podaci: Uključite svoje puno ime, kontakt informacije, adresu i e-mail. Ako je prikladno, možete dodati i link na vaš LinkedIn profil.
 3. Izjava o cilju: Izjava o cilju trebala bi jasno opisati što želite postići u svojoj karijeri i zašto ste pravi kandidat za posao.
 4. Obrazovanje: Navedite sve relevantne obrazovne kvalifikacije, uključujući naziv stupnja, instituciju i datum diplomiranja. Ako nemate radnog iskustva, ovdje možete naglasiti relevantne kursve, projekte ili izvannastavne aktivnosti.
 5. Vještine: Istaknite svoje ključne vještine koje su relevantne za posao. To može uključivati tehničke vještine, jezične vještine ili meke vještine poput komunikacije ili upravljanja vremenom.
 6. Iskustvo: Ako nemate formalnog radnog iskustva, možete ovdje uključiti volonterski rad, stažiranje, ili čak projekte na kojima ste radili tijekom školovanja.
 7. Reference: Ako imate reference, svakako ih uključite. To mogu biti profesori, mentori ili bivši poslodavci.
 8. Prilagodite svoj životopis: Za svaki posao na koji se prijavljujete, prilagodite svoj životopis kako bi odgovarao zahtjevima i opisu posla.
 9. Provjerite pravopis i gramatiku: Prije slanja životopisa, uvijek provjerite pravopis i gramatiku. Također, možete zamoliti nekoga da pročita vaš životopis kako bi vam pomogao u otkrivanju bilo kakvih grešaka.
 10. Budite iskreni: Nikada ne lažite na svom životopisu. Ako nemate određeno iskustvo, bolje je to priznati i naglasiti svoju volju za učenjem i razvojem.
 11. Koristite pozitivan jezik: Koristite afirmativne i aktivne riječi kako biste pokazali svoje postignuće i motivaciju.
 12. Zadržite relevantnost: Samo uključite informacije koje su relevantne za posao na koji se prijavljujete.
 13. Držite se kraćeg formata: Pokušajte zadržati svoj životopis na jednoj ili dvije stranice. Budite jasni i precizni.
 14. Uključite hobije ili interese: Ako imate slobodno vrijeme ili interese koji su relevantni za posao, svakako ih uključite. To može pokazati vašu strast i predanost.
 15. Profesionalna fotografija: Ako je prikladno, uključite profesionalnu fotografiju. Slika bi trebala biti jasna, profesionalna i prikladna za posao na koji se prijavljujete.

Važnost obrazovanja prilikom pisanja životopisa na indonezijskom jeziku

Odjeljak o obrazovanju u indonezijskom životopisu od ključne je važnosti jer pruža detaljnu sliku o formalnom obrazovanju pojedinca. Obrazovanje je temeljna stavka u životopisu koja može znatno utjecati na mogućnosti zapošljavanja. U ovom dijelu, potencijalni poslodavci mogu vidjeti razinu obrazovanja kandidata, specijalizirane vještine, relevantne tečajeve i certifikate, što im pomaže u procjeni je li kandidat kvalificiran za određeni posao.

U kontekstu Indonezije, gdje je konkurencija za poslove visoka, odjeljak o obrazovanju može biti presudan faktor. Indonezijski poslodavci često traže specifične kvalifikacije i vještine koje su direktno povezane s poslom. Stoga, detaljno isticanje obrazovne pozadine u životopisu može pomoći kandidatu da se istakne u masi i poveća šanse za zapošljavanje.

Raspored Obrazovanja u Indonezijskom Životopisu: Koje Staviti na Prvo Mjesto?

Obrazovanje bi se trebalo pojaviti na prvom mjestu u indonezijskom životopisu jer je to ključan faktor koji poslodavci uzimaju u obzir prilikom procjene kandidata. U Indoneziji, većina poslodavaca smatra obrazovanje kao glavno mjerilo za odabir kandidata, posebno za visoko specijalizirane poslove. Na primjer, ako se prijavljujete za posao inženjera, poslodavac će prvotno pregledati vaše obrazovanje u tom području prije nego što se presele na ostale dijelove vašeg životopisa.

Osim toga, obrazovanje na prvom mjestu u indonezijskom životopisu ukazuje na važnost koju pridajete formalnom obrazovanju i učenju, što je vrlo cijenjeno u indonezijskoj radnoj kulturi. To također omogućava regruterima da odmah vide vaše kvalifikacije i shvate jeste li ispravan kandidat za posao.

Međutim, postoje određeni slučajevi u kojima pravilo ne bi trebalo primjenjivati. Na primjer, ako se prijavljujete za posao u kreativnoj industriji, poput dizajna ili pisanja, iskustvo i portfelj mogu biti važniji od formalnog obrazovanja. U takvim slučajevima, vaše radno iskustvo ili projekti na kojima ste radili mogli bi se prvo istaknuti u vašem životopisu.

ISPRAVNO

Pendidikan:

 1. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Bachelor of Business Administration, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2015 - 2019

 • IPK: 3.7/4.0
 • - Skripsi: Strategi Pemasaran untuk Startup di Indonesia
 1. SMA Negeri 1 Jakarta, Jakarta, Indonesia

IPA, 2012 - 2015

 • IPK: 8.7/10

Kursus dan Pelatihan:

 1. Manajemen Proyek Sertifikasi, PMP Institute, Jakarta, 2020
 2. Keterampilan Kepemimpinan dan Manajemen, Lembaga Pendidikan Pelatihan Profesional, Bandung, 2019

Penghargaan dan Prestasi:

 1. Pemenang Kompetisi Bisnis Nasional, Universitas Gadjah Mada, 2018
 2. Juara 1 Olimpiade Ekonomi SMA Nasional, 2015

Važnost vještina za izradu indonezijskog životopisa

Vještine su od ključne važnosti u indonezijskom životopisu jer pokazuju potencijalnom poslodavcu što kandidat donosi na stol. U Indoneziji, kao i u mnogim drugim zemljama, poslodavci ne traže samo kandidate s odgovarajućim obrazovanjem, već i one koji posjeduju određene vještine koje mogu unaprijediti radno mjesto i doprinijeti uspjehu tvrtke. Iz tog razloga, detaljno navođenje relevantnih vještina u životopisu može značajno povećati šanse za dobivanje posla.

S druge strane, osobe koje regrutuju u Indoneziji traže različite vještine ovisno o specifičnostima tržišta rada. U dinamičnom i konkurentnom okruženju, soft skills poput komunikacijskih vještina, timskog rada, rješavanja problema i prilagodljivosti postaju sve važniji. Također, s obzirom na brzi razvoj tehnologije, digitalne vještine postaju neophodne u većini industrija. Stoga, kandidate koji mogu demonstrirati ove vještine često preferiraju indonezijski poslodavci.

U nastavku teksta predstavit ćemo vam primjere mekih i tvrdih vještina koje biste mogli navesti prilikom pisanja životopisa na indonezijskom jeziku.
ISPRAVNO

Mjeke vještine (Soft skills):

 1. Komunikacijske vještine - Kemampuan komunikasi
 2. Rješavanje problema - Kemampuan memecahkan masalah
 3. Timski rad - Kerja sama tim
 4. Prilagodljivost - Kemampuan untuk beradaptasi
 5. Kreativnost - Kreativitas
 6. Multitasking - Kemampuan melakukan multitasking
 7. Liderstvo - Kepemimpinan
 8. Vještina pregovaranja - Kemampuan negosiasi
 9. Odlučnost - Kemampuan dalam pengambilan keputusan
 10. Organizacijske vještine - Kemampuan organisasi

Tvrde vještine (Hard skills):

 1. Vještine upravljanja projektima - Kemampuan manajemen proyek
 2. Poznavanje stranih jezika - Kemampuan bahasa asing
 3. Pisanje izvještaja - Kemampuan menulis laporan
 4. Analitičke vještine - Kemampuan analitis
 5. Vještine u IT-u - Kemampuan IT
 6. Vještine u prodaji - Kemampuan penjualan
 7. Vještine u marketingu - Kemampuan pemasaran
 8. Vještine u računovodstvu - Kemampuan akuntansi
 9. Grafički dizajn - Desain grafis
 10. Programiranje - Pemrograman.

Dodatni Odjeljci za Unaprjeđenje Životopisa na Indonezijskom Jeziku

Dodatni naslovi u životopisu mogu pružiti potencijalnim poslodavcima više informacija o vašim vještinama i iskustvima koji se možda ne odnose izravno na posao za koji se prijavljujete, ali mogu ukazati na vašu svestranost, prilagodljivost i dodatne talente. Želite dodati dodatne kategorije jer one mogu pomoći u stvaranju cjelovitije slike o vama kao kandidatu. Za ovaj primjer, odabrat ću kategorije "Jezici" i "Hobiji ili interesi".

Kategorija "Jezici" je važna jer pokazuje vašu sposobnost komunikacije s ljudima različitih kultura i nacionalnosti. Ovo može biti posebno korisno u globaliziranom poslovnom svijetu gdje se često radi s timovima ili klijentima iz različitih zemalja. Osim toga, znanje više jezika može ukazivati na vašu sposobnost učenja i prilagodbe.

"Hobiji ili interesi" su također korisna kategorija jer pružaju uvid u vašu osobnost izvan radnog okruženja. To može pomoći poslodavcima da bolje razumiju tko ste kao osoba, što bi moglo biti ključno za procjenu kako ćete se uklopiti u tim ili tvrtku. Osim toga, neki hobiji ili interesi mogu ukazivati na vještine koje su korisne u poslu, poput timskog rada, vođenja, kreativnosti ili strpljenja.

Kako poboljšati svoj životopis napisan na indonezijskom jeziku

Poboljšavanje životopisa je ključ vašeg uspjeha u pronalaženju posla u Indoneziji. Evo nekoliko praktičnih savjeta kako to možete postići:

 1. Prilagodite životopis: Indonezija je zemlja s raznolikim kulturama i tradicijama. Prilagodite svoj životopis na način da ističete vještine i iskustva koja su relevantna za posao na koji se prijavljujete u Indoneziji.
 2. Koristite formalni jezik: Indonezijski poslodavci cijene formalnost, stoga koristite formalni jezik i ton u svom životopisu.
 3. Dodajte osobne podatke: Osim vašeg imena, adrese, e-maila i broja telefona, dodajte i svoje državljanstvo. To je važno jer neki poslodavci u Indoneziji mogu imati ograničenja u zapošljavanju stranih radnika.
 4. Detaljno opisujte radno iskustvo: Radno iskustvo je vrlo važno za indonezijske poslodavce. Budite specifični u opisu vaših dužnosti i postignuća na prethodnim poslovima.
 5. Obrazovanje: Uključite sve relevantne detalje o vašem obrazovanju, uključujući instituciju, studijski program, godine studiranja i postignute ocjene.
 6. Vještine: Istaknite vještine koje su relevantne za posao na koji se prijavljujete, kao što su vještine upravljanja, jezične vještine (posebno indonezijski) i tehničke vještine.
 7. Referencije: Ako imate prethodno radno iskustvo u Indoneziji, to će biti veliki plus. Stoga, navedite reference od prethodnih poslodavaca u Indoneziji, ako ih imate.
 8. Profesionalna fotografija: U Indoneziji je često uobičajeno dodati profesionalnu fotografiju na životopis. Ako se odlučite za to, pobrinite se da je fotografija formalna i profesionalna.

Ključni elementi za pisanje životopisa na indonezijskom jeziku

Pisanje uspješnog životopisa je umjetnost koja zahtijeva vještinu i preciznost. U indonezijskom kontekstu, postoje određene ključne točke koje treba imati na umu. Evo nekoliko praktičnih savjeta za pisanje indonezijskog životopisa koji će vam pomoći da se istaknete među ostalim kandidatima:

 1. Koristite formalni jezik: Indonezijski poslodavci cijene profesionalizam, stoga koristite formalni jezik i izbjegavajte žargon ili neformalne izraze.
 2. Strukturirajte životopis: Vaš životopis mora biti dobro organiziran. Uključite ključne dijelove kao što su osobni podaci, obrazovanje, radno iskustvo, vještine i referenca.
 3. Budite koncizni: Držite se činjenica i izbjegavajte nepotrebne detalje. Vaš životopis ne bi trebao biti dulji od dvije stranice.
 4. Prilagodite životopis: Svaka pozicija zahtijeva drugačiji set vještina i kvalifikacija, stoga prilagodite svoj životopis za svaku prijavu za posao.
 5. Naglasite relevantne vještine: Poslodavci žele vidjeti koje vještine i iskustva imate koji su relevantni za posao. Uključite konkretne primjere kako ste koristili te vještine.
 6. Provjerite gramatiku i pravopis: Pogreške u gramatici i pravopisu mogu ostaviti negativan dojam na poslodavca. Pregledajte svoj životopis nekoliko puta prije slanja.
 7. Uključite kontakt informacije: Obavezno uključite svoje puno ime, adresu, broj telefona i e-mail adresu na vrhu svog životopisa.
 8. Budite iskreni: Nikad ne pretjerujte ili ne izmišljajte informacije u svom životopisu. Poslodavci cijene iskrenost i integritet.

Pisanje Propratnog Pisma na Indonezijskom Jeziku

Mengirimkan surat pengantar bersama dengan curriculum vitae Anda saat melamar pekerjaan di Indonesia sangat penting. Hal ini dapat membantu Anda menonjol di antara para pelamar lainnya dan memberikan kesempatan untuk menjelaskan lebih lanjut tentang kualifikasi dan pengalaman kerja Anda. Surat pengantar juga dapat menunjukkan sejauh mana pemahaman dan minat Anda terhadap perusahaan dan posisi yang Anda lamar. Selain itu, ini adalah kesempatan Anda untuk menunjukkan keterampilan komunikasi Anda dan memberikan gambaran tentang bagaimana Anda dapat berkontribusi terhadap perusahaan. Oleh karena itu, selalu sertakan surat pengantar yang baik dan profesional saat Anda mengirimkan lamaran pekerjaan Anda.

Često postavljana pitanja o pisanju životopisa na indonezijskom jeziku i prijavljivanju za posao

1. Kako trebam napisati svoj životopis za prijavu na posao u Indoneziji?

U Indoneziji je uobičajeno da se životopis, poznat kao 'CV' ili 'Daftar Riwayat Hidup', piše na indonezijskom jeziku osim ako poslodavac ne zahtijeva drugačije. Uključite osobne podatke, obrazovanje, radno iskustvo, vještine, certifikate i reference. Fokusirajte se na vaše dostignuće i vještine koje su relevantne za posao na koji se prijavljujete. Vaš životopis ne bi trebao biti duži od dvije stranice.

2. Koje su specifičnosti prijave za posao u Indoneziji?

Kada se prijavljujete za posao u Indoneziji, važno je pridržavati se formalnog tona i pokazati poštovanje prema potencijalnom poslodavcu. To uključuje pravilno adresiranje osobe na koju se obraćate. Također, u Indoneziji je često potrebno priložiti fotografiju uz prijavu.

3. Trebam li priložiti svoje certifikate i diplome uz prijavu za posao?

Da, u Indoneziji je uobičajeno priložiti kopije svojih certifikata i diploma uz prijavu za posao. To pokazuje vašu kvalifikaciju i vjerodostojnost. Ukoliko se prijavljujete na posao izvan Indonezije, provjerite jesu li vaše diplome priznate u toj zemlji.

4. Trebam li izraditi posebno motivacijsko pismo za prijavu na posao u Indoneziji?

Da, motivacijsko pismo je ključan dio prijave za posao u Indoneziji. U njemu trebate jasno izraziti zašto se prijavljujete na određeni posao, što možete pružiti tvrtki i kako se vaše vještine i iskustvo podudaraju s opisom posla. Pismo bi trebalo biti napisano na formalnom, ali iskrenom tonu.

5. Je li potrebno priložiti fotografiju uz prijavu na posao u Indoneziji?

Da, u Indoneziji je često potrebno priložiti fotografiju uz prijavu na posao. Fotografija bi trebala biti profesionalna, a vi biste trebali biti odjeveni u formalnoj odjeći.

Napravite svoj životopis s najboljim predlošcima

Pisanje životopisa za 15 minuta

Naša besplatna kolekcija stručno dizajniranih predložaka životopisa pomoći će vam istaknuti se iz gomile i doći korak bliže svom poslu iz snova.

Pisanje životopisa