UVJETI KORIŠTENJA ("T&C")

These Terms and Conditions of Use are an agreement between FEF Company, incorporated under the laws of France and registered at 1/3 rue d'Enghien 75010 Paris France (“Zivotopis Primjer ” / the “Website”/ “we”) and any individual who is a user of Zivotopis Primjer. These Terms govern your access to and use of the Website and the associated services offered through this Website. You can also contact us by email at support@zivotopis-primjer.com.

1. Objekt

Zivotopis Primjer vam kao članu nudi pristup bazi podataka Materijali (uključujući, između ostalog, životopise, motivacijska pisma i bilješke s uputama) dostupnoj na www.zivotopis-primjer.com („Mrežna stranica“), koju kao član možete popuniti svojim osobnim podacima pomoću Sastavljača dokumenata za izradu personaliziranih dokumenata koje možete preuzeti po svojoj želji, u skladu s vašim posebnim potrebama ili pohraniti u svoje Korisničko područje (podložno plaćanju primjenjivih Pretplatničkih naknada).

Ove Odredbe i uvjeti korištenja upravljaju vašim pristupom i upotrebom mrežne stranice i njezinih usluga. Upotrebom Mrežne stranice bezrezervno prihvaćate sve ove Odredbe i uvjete.

Otvaranjem računa na Mrežnoj stranici morate označiti okvir i potvrditi da ste pročitali i prihvatili ove Odredbe i uvjete koji čine pravno obvezujući ugovor između vas i Zivotopis Primjer.

Pažljivo pročitajte sljedeće. Ako ne prihvaćate ove Odredbe i uvjete korištenja, nemojte upotrebljavati mrežnu stranicu. Ove Odredbe i uvjete korištenja možemo izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem ažurirane verzije na ovoj Mrežnoj stranici i obavještavanjem vas prije nego što izmijenjeni Odredbe i uvjete korištenja stupe na snagu.

Kako bismo poboljšali korisničko iskustvo, također možemo izmijeniti, bez prethodne najave, strukturu i dizajn naše Mrežne stranice, kao i neke usluge ili sadržaj.

2. Definicije

U ovom dokumentu,,

„Račun“ znači račun koji morate otvoriti da biste postali Član i pristupili uslugama koje nudi Mrežna stranica.

*„Primjenjivi zakoni“ imaju značenje koje im je pripisano u odjeljku 14.

„Korisnički prostor“ vaš je osobni i namjenski prostor u kojem možete pristupiti Uslugama i pohraniti svoje materijale.

„Sastavljač dokumenata“ označava funkciju koja članovima omogućuje unos osobnih podataka (uključujući životopis, radno iskustvo i detalje o obrazovanju) i kreiranje personaliziranih verzija određenih materijala (posebno životopisa i motivacijskih pisama) („Personalizirani dokumenti“) koji se zatim mogu pohraniti u Korisničkom prostoru člana.

„Član" znači svaka fizička ili pravna osoba koja ima Račun na Mrežnoj stranici.

„Materijali“ znači svi Modeli životopisa, Modeli motivacijskih pisama, smjernice i drugi dokumenti dostupni članovima na Mrežnoj stranici (neovisno jesu li personalizirani u Sastavljaču dokumenata ili ne).

„Usluge“ znači svi proizvodi, usluge, sadržaj, značajke, tehnologije ili funkcije koje isporučujemo putem mrežne stranice, uključujući, ali ne ograničavajući se na, Materijale, Sastavljač dokumenata i Pohranu materijala.

„Pretplata“ ima značenje koje joj je pripisano u odjeljku 6.

„Pohrana“ i „Trgovina“ znači usluga pohrane materijala na Mrežnoj stranici.

3. Otvaranje računa

A. Uvjeti

**Morate imati 18 godina ili više. Morate imati 18 godina ili više da biste koristili naše Usluge, što morate potvrditi, ako je primjenjivo, prilikom otvaranja računa.

****Ako je primjenjivo, morate imati ovlast preuzimanja obaveza u ime tvrtke koju zastupate. Potvrđujete da imate ovlasti obvezati bilo koju tvrtku ili entitet u čije ime koristite Usluge i da tvrtka ili subjekt prihvaća ove Odredbe i uvjete korištenja.

B. Otvaranje Računa

Mrežna stranica omogućuje Članovima registraciju, a zatim pristup Uslugama. Materijale ne možete pregledavati ako niste registrirani niti pristupiti Sastavljaču dokumenata ili usluzi Pohrana, a da prethodno ne otvorite Račun i postanete Član.

Da biste otvorili svoj Račun, morate ispuniti obvezna polja u obrascu za registraciju (upisivanjem prezimena, imena i e-pošte), a mi ćemo vam poslati lozinku putem e-pošte. Također morate pročitati i prihvatiti ove Odredbe i uvjete korištenja i naša Pravila zaštite privatnosti koja objašnjavaju našu praksu informiranja na mreži i izbore koje možete donijeti o načinu na koji se vaši podaci prikupljaju i koriste na ovoj Mrežnoj stranici

C. Prikaz podataka o računu

Jamčite da vaš Račun sadrži točne i istinite podatke te da ćete ga po potrebi ažurirati. Ako smatramo da detalji nisu točni, aktualni ili potpuni, imamo pravo odbiti vam pristup Mrežnoj stranici ili bilo kojoj od Usluga te ukinuti ili obustaviti vaš Račun.

D. Lozinka

Jamčite da vaš Račun sadrži točne i istinite podatke te da ćete ga po potrebi ažurirati. Ako smatramo da detalji nisu točni, aktualni ili potpuni, imamo pravo odbiti vam pristup Mrežnoj stranici ili bilo kojoj od Usluga te ukinuti ili obustaviti vaš Račun.

4. Usluge

Mrežna stranica je internetska platforma na kojoj pružamo Usluge. Kao Član:

možete otvoriti Korisničko područje na Mrežnoj stranici, odakle možete pristupiti Materijalima, napraviti personalizirane dokumente pomoću sastavljača dokumenata i pohraniti ih;

također ćete moći komunicirati i razmjenjivati informacije s Zivotopis Primjerom putem e-pošte i chata.

5. Pravila ponašanja članova na Mrežnoj stranici

Postoje određena pravila koja se primjenjuju na Članove. Kada upotrebljavate našu Mrežnu stranicu, slažete se:

  • da nećete kršiti prava i imidž Zivotopis Primjer i njegovih povezanih subjekata, uključujući njihova prava intelektualnog vlasništva;

  • da ne krše prava i slike bilo koje stranke koja ima prava u Materijalima, kao što su njihova prava intelektualnog vlasništva;

  • da ne otvarate račun ni na čije drugo ime osim na vlastito;

  • nećete upotrebljavati bilo koji uređaj, softver ili drugi element koji bi mogao ometati ispravan rad mrežne stranice ili čiji je cilj oštećenje, ometanje, presretanje ili eksproprijacija bilo kojeg sustava, podataka ili osobnih podataka; i

  • da općenito, nećete postupati na način koji krši Primjenjivi(e) zakon(e) ili ove Odredbe i uvjete korištenja.

6. Plaćanje naknada

Da biste pristupili Uslugama, morate platiti iznos mjesečne pretplate za Usluge („Pretplata“) ili samo iznos probne ponude, kao što je opisano na Mrežnoj stranici. Cijene pretplata navedene su na Mrežnoj stranici (PDV i svi ostali porezi uključeni) i uzimaju u obzir iznos PDV-a koji se primjenjuje na dan plaćanja Pretplate.

Svaka pretplata na Usluge produžit će se na neodređeno vrijeme od datuma Pretplate. Pretplata se može otkazati u bilo kojem trenutku.

Zivotopis Primjer zadržava pravo promjene iznosa Pretplate i bilo koje probne ponude. O takvoj promjeni bit ćete obaviješteni najmanje 10 dana prije isteka razdoblja pretplate, a tada ćete imati slobodu ne obnoviti pretplatu.

Pretplata i naknade za probnu ponudu plaćaju se unaprijed i automatski se naplaćuju načinom plaćanja navedenim na Mrežnoj stranici. U slučaju neplaćanja, Zivotopis Primjer će ponoviti zahtjev za uplatu te će, u slučaju daljnjeg neplaćanja, moći odmah ukinuti Usluge bez naknade, ne dovodeći u pitanje pravo na potraživanje plaćanja od vas za bilo koji neplaćeni iznos i bilo kakvo obeštećenje štete koju je Zivotopis Primjer pretrpio kao rezultat takvog neplaćanja.

7. Prava intelektualnog vlasništva

A. Prava intelektualnog vlasništva na sadržaj Mrežne stranice

Vlasnički softver (uključujući Sastavljač dokumenata i Korisničko područje), Materijali i drugi Materijali na Mrežnoj stranici, uključujući autorska prava, logotipe, zaštitne znakove, trgovačka imena, slike, tekst, ilustracije, audio, videodatoteke, podatkovne datoteke, programske datoteke i kodove, kao i odabir, koordinaciju i raspored takvih materijala, (bilo registriranih ili neregistriranih) zaštićeni su autorskim pravima, patentima i zaštitnim znakovima („Prava intelektualnog vlasništva“). Ova prava intelektualnog vlasništva su ili u našem vlasništvu ili u vlasništvu trećih strana koje su nam licencirale svoja prava intelektualnog vlasništva. Strogo je zabranjeno reproducirati, kopirati, mijenjati ili na drugi način manipulirati bilo kojim sadržajem na Mrežnoj stranici, u cijelosti ili djelomično.

Zabranjena je upotreba ili zloupotreba prava intelektualnog vlasništva, osim ako je to dopušteno u ovim Odredbama i uvjetima korištenja. Kad postanete Član, podložni ste ovim Uvjetima i odredbama koji se odnose na vlasnike prava intelektualnog vlasništva (vidi dolje), samo u mjeri u kojoj je to u mogućnosti učiniti, Zivotopis Primjer vam daje neisključivu, opozivu, osobnu i neprenosivu licencu, za upotrebu Mrežne stranice i prava intelektualnog vlasništva, širom svijeta, samo za vašu osobnu i privatnu upotrebu, na nekomercijalnoj osnovi i u skladu s tim Odredbama i uvjetima korištenja.

Licenca koja vam je dodijeljena raskinut će kada prestanete biti član i/ili u slučaju nepravilnog korištenja mrežne stranice i/ili Usluga.

Sve nove verzije, ažuriranja ili promjene naše Mrežne stranice, usluga ili srodnog sadržaja podliježu ovim Odredbama i uvjetima korištenja. Zivotopis Primjer zadržava sva prava koja nisu izričito obuhvaćena ovim Odredbama i uvjetima korištenja.

Ni u kojem slučaju upotreba mrežne stranice i pristup Materijalima vam ne omogućavaju reprodukciju ili javno širenje ili prijenos, prodaju, iznajmljivanje ili posudbu, djelomično ili u cijelosti, ili stavljanje na raspolaganje, osim u skladu s ovim Uvjetima, sadržaj mrežne stranice, uključujući Materijale.

Zivotopis Primjer i društva povezana s njim ne polažu pravo vlasništva ni za vas, bilo koju treću stranu, ni za sebe, nad bilo kojim intelektualnim vlasništvom na Materijale u vlasništvu trećih strana.

B. Upotreba Vašeg Sadržaja

Zadržavate svoja prava na sve informacije ili sadržaj koji pošaljete, objavite ili prikažete na ili putem mrežne stranice, uključujući podatke o računu, životopis, radno iskustvo, povijest obrazovanja, recenzije, odgovore, unose na profilu, objave, pitanja, materijale o karijeri ili bilo koje druge informacije koje pružite („Vaš Sadržaj“). Slanjem, učitavanjem, objavljivanjem ili prikazivanjem takvog sadržaja dajete nam licencu za korištenje, obradu, kopiranje, reprodukciju, prilagodbu, izmjenu, objavljivanje, prijenos, prikazivanje i distribuciju vašeg sadržaja na bilo kojem i svim medijima ili putem bilo kojeg distribucijskog kanala (sada poznatog ili kasnije razvijenog), podložno primjenjivim odredbama u našim Politici zaštite privatnosti.

Jamčite da Vaš Sadržaj ne krši i neće kršiti prava bilo koje treće strane i da imate sva potrebna prava, moć i ovlasti za ispunjavanje svojih obveza u vezi s Vašim Sadržajem u skladu s ovim Odredbama i uvjetima korištenja.

Ako smatrate da su prekršena vaša prava intelektualnog vlasništva, kontaktirajte s nama.

Odgovorni ste za upotrebu Vašeg Sadržaja i sve njegove posljedice, uključujući sve posljedice upotrebe Vašeg Sadržaja od strane drugih korisnika ili trećih strana. Nismo odgovorni ni za kakvu upotrebu Vašeg sadržaja, kao ni za korištenje bilo kojeg sadržaja ili informacija koje su poslali ili objavili drugi Članovi ili posjetitelji.

Zivotopis Primjer usluge objavljivanja životopisa olakšavaju objavljivanje Vašeg Sadržaja i vaših Personaliziranih Dokumenata na raznim mrežnim stranicama posvećenima karijeri trećih strana uz vaš prethodni zahtjev i pristanak. Slažete se da Zivotopis Primjer može koristiti vlasničke alate za prikupljanje informacija temeljene na mreži kako bi vam kreirao personalizirani profil ako se prijavite za ovu uslugu. Nadalje, slažete se da će tekst i tumačenje vaših podataka u svrhu usluga objavljivanja životopisa biti prema vlastitom nahođenju Zivotopis Primjer i Zivotopis Primjer neće biti odgovoran za bilo koje odluke da uključi, ne uključi ili iskaže podatke o vama. Nadalje, priznajete i slažete se da ćete preuzeti punu odgovornost i da ste osobno odgovorni za sve posljedice koje proizlaze iz vašeg korištenja usluga objavljivanja životopisa.

8. Uloga Zivotopis Primjer/Ograničenje odgovornosti

Zivotopis Primjer ne jamči niti daje pravo žalbe u vezi s korištenjem Usluga i Materijala u smislu njihove ispravnosti, točnosti, pouzdanosti ili bilo kojem drugom smislu ili da Mrežna stranica neće kršiti prava trećih strana i Zivotopis Primjer ne preuzima nikakvu odgovornost kao ni odgovornost za pogreške ili propuste u takvim Materijalima. Ako primjenjivi zakoni ne dopuštaju isključivanje nekih ili svih gore navedenih implicitnih jamstava i uvjeta, gore navedena isključenja primjenjivat će se na vas samo u mjeri u kojoj je to dopušteno primjenjivim zakonom.

Vaša upotreba ove Mrežne stranice na vlastitu je odgovornost. Mrežna stranica, Usluge, Materijali i druge informacije, softver, ponude, usluge i drugi sadržaji na mrežnom mjestu pružaju se „kakvi jesu“ i „kako su dostupni“ bez jamstava ili uvjeta bilo koje vrste, bilo izričitih bilo impliciranih. U najvećoj mogućoj mjeri u skladu s primjenjivim zakonom, Zivotopis Primjer odriče se svih jamstava i uvjeta, izričitih ili impliciranih, uključujući, ali ne ograničavajući se na, uvjete zadovoljavanja kvalitete, prikladnosti za određenu svrhu i nekršenja.

Zivotopis Primjer odriče se svake odgovornosti bilo da se temelji na ugovoru, odštetnom pravu ili na neki drugi način i ne prihvaća nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu (izravnu, neizravnu, kaznenu, posljedičnu ili na neki drugi način) koja proizlazi iz upotrebe ili zloupotrebe, mrežne stranice, Usluga ili Materijala bez obzira na osnovu traženja odgovornost. Ako primjenjivi zakoni ne dopuštaju da se na vas primjenjuje cijeli ili bilo koji dio gore navedenog ograničenja odgovornosti, ograničenja će se primjenjivati na vas samo u mjeri dopuštenoj važećim zakonom.

Ništa u ovom sporazumu ne isključuje ili ograničava odgovornost za smrt, osobnu ozljedu ili prijevaru.

9. Pravila otkazivanja - Obustava Računa, ograničenje pristupa i ukidanje

Možete u bilo kojem trenutku raskinuti ugovorni odnos s Zivotopis Primjer i prekinuti Pretplatu zatvaranjem Računa u Korisničkom području ili obavještavanjem našeg tima za korisničku podršku ovdje Raskid stupa na snagu odmah i vaša će se Pretplata automatski prekinuti. Nećete imati pravo na povrat novca bilo kojeg iznosa plaćenog za Pretplatu koji se odnosi na razdoblje nakon ukidanja vašeg Računa.

Ako prekršite svoje obveze kako je navedeno u ovim Uvjetima i odredbama ili ako imamo istinski razlog vjerovati da su sigurnost i integritet Zivotopis Primjer, njegovih Članova ili trećih strana ugroženi, zadržavamo pravo odmah raskinuti ove Odredbe i uvjete korištenja koji vežu vas i Zivotopis Primjer i zatvoriti vaš Račun.

Kada je to potrebno, bit ćete obaviješteni o takvoj mjeri kako biste mogli odgovoriti. Zivotopis Primjer će, prema vlastitom nahođenju, odlučiti hoće li ukinuti uvedene mjere.

10. Osobni podaci

Prikupljamo i obrađujemo neke vaše osobne podatke. Prilikom korištenja mrežne stranice i registracije kao Člana potvrđujete i prihvaćate obradu vaših osobnih podataka u skladu s našom Politikom zaštite privatnosti.

11. 11. Rad, dostupnost i funkcionalnost platforme

Pokušat ćemo u najvećoj mogućoj mjeri zadržati kontinuirani pristup Mrežnoj stranici. Međutim, pristup Mrežnoj stranici ili upotreba određenih značajki može se obustaviti ili poremetiti bez prethodne najave, zbog tehničkog održavanja, migracije ili ažuriranja ili zbog prekida rada ili ograničenja povezanih s mrežom ili zbog drugih tehničkih razloga.

Prema vlastitom nahođenju zadržavamo pravo izmijeniti ili obustaviti potpuni ili dio vašeg pristupa Mrežnoj stranici ili njezinim značajkama, privremeno ili trajno.

12. Poveznice

Naša Mrežna stranica sadrži poveznice na druge mrežne stranice. Ne kontroliramo te mrežne stranice i nismo odgovorni za njihov sadržaj. Uključivanjem ovih poveznica ne podržavamo materijal na tim mrežnim stranicama niti impliciramo bilo kakvu povezanost s njihovim operaterima.

13. Izmjena Odredbi i uvjeta korištenja

Ove Odredbe i uvjete korištenja i dokumenti integrirani referencom predstavljaju cjelokupni ugovor između vas i Zivotopis Primjer koji se odnosi na vaše korištenje Mrežne stranice i Usluga.

Zivotopis Primjer može izmijeniti ove Odredbe i uvjete korištenja kako bi se prilagodio tehnološkom i komercijalnom okruženju te kako bi bio u skladu s primjenjivim zakonima i regulatornim okruženjem. Svaka izmjena ovih Odredbi i uvjete korištenja bit će objavljena na mrežnom mjestu s napomenom datuma stupanja na snagu, a Zivotopis Primjer obavijestit će vas prije nego što promjene stupe na snagu.

14. Politika povrata novca i pravo na odustajanje

Naknade koje ste platili ne mogu se vratiti i/ili ne izmjenjivati, osim ako ovdje nije drugačije navedeno ili ne zahtijeva primjenjivi zakon.

Zahtjev za povrat novca Pretplate ne dopušta se nakon isteka razdoblja od četrnaest (14) dana od prve Pretplate na Usluge.

Svi zahtjevi za povrat novca prije isteka roka trajanja od četrnaest (14) dana mogu se podnijeti telefonom ili e-poštom putem našeg odjela za korisničku podršku. Služba za korisničku podršku odgovorit će vam u roku od 48 sati, a povrat novca bit će obrađen u roku od 72 sata.

15. Primjenjivi zakoni i rješavanje sporova

Ti se T&C -ovi upravljaju i tumače u skladu sa zakonima Francuske, bez nanošenja primjene specifičnih pravila koja se odnose na (i) općih načela sukoba zakona i (ii) pravila javne politike koja zaštiti potrošača zemlje od koji imate pristup uslugama (** "primjenjivi zakoni" **).

Ako se spor ne može riješiti posredovanjem, slažete se da ćete sve sporove pokrenuti na nadležnim sudovima u France.

Zivotopis Primjer će također zadržati pravo pokretanja postupka ovisno o prirodi spora, na sudovima zemlje vašeg prebivališta ili, ako su ti uvjeti poslovanja sklopljeni tijekom vašeg poslovanja ili profesije, u zemlji vašeg glavnog mjesta poslovanja.

16. Datum stupanja na snagu

10/07/19