PRIVATNOST

FEF is a SASU under french law and registered with the RCS d'EVRY under number 917540171, with registered office at 1/3 rue d'Enghien 75010 Paris France ("Zivotopis Primjer", or "we").

U ovim Politici zaštite privatnosti pojam „osobni podaci“ odnosi se na sve informacije kojima se identificira ili ih se može razumno upotrijebiti u svrhu identifikacije fizičke osobe. Osim ovih Pravila o kolačićima, pogledajte i naše Uvjete i odredbe i naša Pravila o kolačićima. Ovi dokumenti zajedno pokazuju kako upotrebljavamo vaše osobne podatke.

Molimo pažljivo pročitajte ovu Politiku zaštite privatnosti kako biste razumjeli našu praksu u vezi s vašim osobnim podacima. Definirani pojmovi koji se koriste u ovoj Politici zaštite privatnosti imaju isto značenje koje im je dano u našim Uvjetima i odredbama

1. KAKO PRIKUPLJAMO VAŠE OSOBNE PODATKE

Kao platforma za pristup bazi podataka, primamo osobne podatke prilikom pružanja naših Usluga. Neki od osobnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo uključuju:

Osobne podatke koje nam priopćavate, uključujući:

 • Registraciju. Prikupljamo vaše ime i prezime i adresu e-pošte kako bismo napravili vaš korisnički Račun i prijavili vas za Usluge koje pružamo na našoj Mrežnoj stranici

 • Vaše Korisničko područje. Dostupne su vam brojne mogućnosti u vezi s informacijama na vašem profilu i prostoru te informacijama koje pružate sastavljaču dokumenata. Možete nam dati dodatne osobne podatke kada pregledavate i stupate u interakciju s našim značajkama i funkcijama, uključujući objavljivanje životopisa, profila karijere, povijesti obrazovanja, motivacijskih pisama ili drugih informacija.

 • Tehničke informacije. Vodimo evidenciju o svoj našoj međusobnoj korespondenciji, uključujući podatke koje šaljete kada prijavite tehnički problem u vezi s našom Mrežnom stranicom ili našom uslugom.

 • Sve ostale informacije koje nam možete poslati. 

 • Informacije koje automatski prikupljamo iz izvora treće strane, uključujući tehničke informacije. Kada posjetite našu Mrežnu stranicu, prikupljamo podatke o uređajima koje koristite i mrežama na koje ste povezani. Ove tehničke informacije uključuju vašu IP adresu, podatke za prijavu, pojasnu širinu koju koristite, vrijeme vašeg posjeta, vrstu i verziju vašeg preglednika, vrste i verzije dodataka pregledniku, priključke, operativni sustav, informacije o vašem posjetu, uključujući pogreške pri prijenosu / preuzimanju i stranice koje ste posjetili. Te podatke prikupljamo pomoću različitih tehnologija, kao što su kolačići (pogledajte naša Pravila o kolačićima).

2. RAZDOBLJE ZADRŽAVANJA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke čuvamo sve dok kod nas imate Račun. Ako zatvorite svoj Račun, vaši osobni podaci bit će odmah izbrisani.

Ako je vaš Račun suspendiran ili blokiran, zadržat ćemo vaše osobne podatke u razdoblju od dvije godine kako bismo vas spriječili u kršenju Uvjeta i odredbi naše Mrežne stranice.

Osim toga, vaše osobne podatke možemo zadržati još neko vrijeme u mjeri u kojoj je to potrebno za ostvarivanje ili obranu zakonskih prava.

3. KAKO KORISTIMO VAŠE OSOBNE PODATKE.

Vaše osobne podatke koristimo za pružanje, podršku i proširenje naših Usluga, uključujući i za:

 • pružanje usluga s naše strane ili između vas ili nas i naših pružatelja usluga treće strane (na primjer, obrada plaćanja) da bismo vam pružili tražene Usluge;

 • omogućavanje vama da prilagodite Račun, personalizirate dokumente, profil i Korisničko područje;

 • slanje informacije u vezi s našim Uslugama (na primjer za potvrdu vaše registracije) e-poštom i / ili bilo kojim drugim sredstvom komunikacije;

 • omogućavanje pristupa našim Uslugama podrške kako biste mogli komunicirati s nama;

 • očuvanje sigurnosti naše Mrežne stranice;

 • obavještavanje o promjenama u našim Uslugama;

 • upravljanje našom Mrežnom stranicom, uključujući rješavanje problema, pristup, analizu podataka, testiranje, traženje, istragu i analitičke svrhe;

 • poboljšanje naše Mrežne stranice kako bismo osigurali predstavljanje sadržaja na najučinkovitiji mogući način; i

 • pridržavanje naših zakonskih obveza, uključujući naredbe i druge pravne ili regulatorne zahtjeve.

4. KAKO DIJELIMO VAŠE OSOBNE PODATKE.

Surađujemo s trećim stranama koje su primatelji vaših osobnih podataka, kao što su naši podizvođači, koji su pružatelji tehničkih usluga (na primjer na području obrade plaćanja, upravljanja sustavima prijenosa podataka i sadržaja, pružatelji usluga pretraživanja itd.) ili za našu analitiku podataka.

Vaše osobne podatke dijelit ćemo s trećim stranama samo u sljedećim situacijama:

 • ako je to potrebno za pružanje naših Usluga (na primjer, pružanje vaših osobnih podataka našim izvršiteljima obrade plaćanja ili pružateljima tehničkih usluga);

 • kako bismo mogli poboljšati i optimizirati našu Mrežnu stranicu pomoću analitike i pretraživača;

 • kako biste nam omogućili pružanje usluge objavljivanja posla na mrežnim stranicama trećih strana;

 • ako je to propisano zakonom ili ako u dobroj vjeri smatramo da je otkrivanje razumno potrebno za odgovor na tužbu protiv nas, za poštivanje sudskih postupaka, kao dio istrage, ili za zaštitu imovine ili osobne sigurnosti Zivotopis Primjer ili društava ili korisnika povezanih s njim.

5. PRAVNA OSNOVA NAŠE OBRADE PODATAKA

Podatke koje imamo prikupljamo, koristimo i otkrivamo na dolje opisane načine:

 • kada je to potrebno za pružanje usluga na našoj mrežnoj stranici i izvršavanje naših Odredbi i uvjeta korištenja;

 • s obzirom na vaš pristanak, koji možete opozvati u bilo kojem trenutku zatvaranjem Računa;

 • kada je potrebno za ispunjavanje naše zakonske obveze;

 • kada je to potrebno u svrhu naših legitimnih interesa, uključujući naše interese u pružanju personalizirane i učinkovite usluge našim korisnicima, osim ako vaši interesi ili vaša temeljna prava i slobode ne prevladavaju nad tim interesima.

6. KAKO PRENOSIMO VAŠE OSOBNE PODATKE.

Kada prenosimo vaše osobne podatke, to ćemo učiniti u skladu sa zahtjevima primjenjivih zakona o zaštiti podataka i poduzet ćemo odgovarajuće sigurnosne mjere kako bismo osigurali njihovu cjelovitost i zaštitu. Konkretno, vaše osobne podatke prenosimo našim pružateljima usluga trećih strana osnovanima izvan Europskog gospodarskog prostora i zemljama za koje Europska komisija nije donijela odluku o „odgovarajućoj zaštiti“, poput Sjedinjenih Država. U tom slučaju osiguravamo da se taj prijenos provodi u skladu s važećim propisima i osiguravamo dovoljnu razinu zaštite privatnosti i temeljnih prava pojedinaca (uključujući standardne ugovorne klauzule Europske komisije).

7. KAKO OSIGURAVAMO VAŠE OSOBNE PODATKE

Poduzimamo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bismo spriječili neovlaštenu ili nezakonitu obradu vaših osobnih podataka ili bilo kakav slučajni gubitak, uništenje ili oštećenje istih upotrebom naših internih sigurnosnih postupaka koji obuhvaćaju čuvanje i uništavanje vaših osobnih podataka, kao i pristup njima.

8. VAŠA PRAVA NA VAŠE OSOBNE PODATKE.

Osim prava koja su vam dodijeljena važećim zakonodavstvom o zaštiti podataka i ako važeći zakon ili propis to ovlašćuje ili zahtijeva od nas, na zahtjev ćemo vam dati kopiju vaših osobnih podataka i ispraviti svaku pogrešku koju ste identificirali. Također imate pravo primiti i / ili zatražiti da drugom voditelju obrade prenesemo podskup vaših osobnih podataka. Imate pravo uložiti prigovor na našu obradu vaših osobnih podataka i ograničiti takvu obradu, kao i pravo podnijeti pritužbu nadzornim tijelima u vezi s obradom vaših osobnih podataka.

Pozivamo vas da sve svoje zahtjeve, pitanja ili komentare o ovoj Politici zaštite o privatnosti ili našoj obradi vaših osobnih podataka pošaljete na adresu e-pošte support@zivotopis-primjer.com.

9. Ažuriranja..

Ova Politika zaštite o privatnosti ažurirana je u lipnju 2019. Zadržavamo pravo izmjene ove Politike zaštite o privatnosti u bilo kojem trenutku kako bi odražavala promjene pravnih zahtjeva ili naše prakse obrade. Svaka od ovih promjena bit će objavljena na našoj Mrežnoj stranici.

10. VODITELJ OSOBNIH PODATAKA

FEF COMPANY, osnovana prema zakonima France i registrirana na 1/3 rue d'Enghien 75010 Paris France bit će voditelj vaših osobnih podataka