Analitičar podataka cv: Kako ga napisati?

Analitičar podataka igra ključnu ulogu u suvremenim organizacijama, interpretirajući podatke kako bi se donosile informirane odluke. Kada pišeš životopis za ovu poziciju, važno je naglasiti svoje tehničke vještine, iskustvo s određenim alatima i programima te svoju sposobnost donošenja zaključaka iz sirovih podataka.

Analitičar podataka ne samo da je postao osnova suvremenih poslovnih operacija, već je i katalizator za inovacije i strategijsko planiranje unutar organizacija. U svijetu gdje je svaki klik, svaka transakcija i svaka interakcija oblik podatka, sposobnost pravilne interpretacije i pretvaranja tih podataka u korisne informacije postala je neprocjenjiva.

Formacija:
Veličina:
Prilagodljiv:
Word (Microsoft)
A4
da

Primjer dobro napisanog CV-a za analitičara podataka

Luka Novak

Adresa: Vukovarska ulica 23, 10000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: +385 91 127 8567
E-mail: luka.novak@email.com
LinkedIn: www.linkedin.com/in/lukanovak
Datum rođenja: 10. travnja 1991.

Profesionalni sažetak:
Stručnjak za analizu podataka s preko 5 godina iskustva u interpretaciji i analizi podataka. Specijaliziran u vizualizacijama podataka, statističkoj analizi i prediktivnom modeliranju. Posvećen donošenju informiranih, podacima vođenih odluka u brzo mijenjajućem poslovnom okruženju.

Obrazovanje:
Magistar matematike, smjer Statistika
Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
Zagreb, Hrvatska, 2012.-2015.

Bachelor matematike
Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
Zagreb, Hrvatska, 2008.-2012.

Radno iskustvo:
Analitičar podataka
DataCorp Solutions, Zagreb, Hrvatska

 1. sadašnjost
 • Kreirao prediktivne modele koji su povećali efikasnost prodajnih kampanja za 20%
 • Vođa tima od 4 analitičara na projektu optimizacije logistike; smanjeni troškovi transporta za 15%
 • Redovito prezentirao analitičke nalaze visokom menadžmentu, uključujući direktore i dioničare

Mlađi analitičar podataka
TechForward, Rijeka, Hrvatska
2015.-2018.

 • Analizirao trendove prodaje te predložio promjene koje su rezultirale povećanjem prodaje za 10%
 • Uspješno implementirao automatizirane izvještaje, smanjujući vrijeme pripreme za 40%
 • Sudjelovao u razvoju interne analitičke platforme, fokusirajući se na korisničko iskustvo i interaktivne dashboarde

Vještine:

 • Programiranje: Python (pandas, numpy, scikit-learn), R
 • Alati: Tableau, Power BI, Excel, SQL
 • Statističke metode: Regresijska analiza, vremenske serije, testiranje hipoteza
 • Ostalo: Vođenje tima, prezentacijske vještine

Certifikati:

 • Certifikat za analizu podataka - Coursera, 2016.
 • Tableau Desktop Certified Professional, 2019.

Jezici:

 • Hrvatski (materinji jezik)
 • Engleski (tečno)
 • Njemački (osnovno)

Dodatne informacije:

 • Aktivni član Udruge za analitičare podataka Hrvatske
 • Volonter na konferenciji Data Science Days, 2021.

Reference:
Nalaze se u prilogu.

Bez obzira što radiš s brojevima, tvoja sposobnost komunikacije i prezentacije zaključaka izvedenih iz sirovih podataka ključna je u premošćivanju jaza između tehničkih timova i donositelja odluka, osiguravajući da tvoj rad rezultira stvarnim poslovnim promjenama.

Analitičar podataka cv: Kako ga napisati?


Ime i prezime:
Potrudi se da ti je ime jasno iskaknuto. Ovo je prvo što je vidljivo na cv-u i potrebno je da se uoči prvo.

Kontakt informacije: Detaljno navedi svoje osnovne kontaktne informacije. To uključuje tvoju trenutnu adresu stanovanja, primarni broj telefona, kao e-mail adresu. Uvijek koristi e-mail adresu koja izgleda profesionalno, po mogućnosti s tvojim imenom i prezimenom.

Profesionalna fotografija: Ako se odlučiš dodati fotografiju, pobrini se da izgleda profesionalno i prikladno za poziciju koju ciljaš.

Profesionalni cilj:

Ova sekcija služi kao "elevator pitch" tvog životopisa. Kroz kratku i jasnu izjavu, opisuje što želiš postići profesionalno i koje ključne vještine i znanja donosiš u tvrtku. Dobar sažetak može odmah privući pažnju poslodavca i potaknuti ga da pažljivo prouči ostatak tvog životopisa.

Analitičar podataka CV

Obrazovanje:

Kada nabrojiš svoja obrazovna postignuća, počni s posljednjim stupnjem obrazovanja koji ste stekli. Za svaki stupanj, navedi naziv obrazovne ustanove, grad i zemlju gdje se nalazi, datum završetka studija te stečenu titulu. Uz osnovno obrazovanje, ne zaboravi istaknuti dodatne tečajeve ili obuke koje ste završili, posebno ako su izravno povezani s poslom analitičara podataka.

Radno iskustvo:

Ova sekcija je kamen temeljac tvog životopisa. Kao i kod obrazovanja, započni od svog posljednjeg posla, detaljno opiši svaku poziciju te istakni specifične odgovornosti i postignuća.

Vještine:

Ovdje trebaš jasno navesti tehničke i meke vještine koje posjedujete. To može uključivati programiranje, korištenje specifičnih alata za analizu podataka, statističke metode, kao i vještine komunikacije i prezentacije.

Certifikati:

Certifikati mogu biti presudni za poslove analitičara podataka. Tako pokazuješ poslodavcu da si se posvetili stalnom usavršavanju i da imaš prepoznate kvalifikacije iz industrije.

Dodatne informacije (opcionalno):

Ova sekcija pruža priliku da istakneš sve dodatne informacije koje bi mogle biti korisne za tvoju prijavu, bilo da se radi o volontiranju, članstvu u profesionalnim organizacijama, znanje stranih jezika ili bilo što drugo što dodaje vrijednost tvom profilu.

Dizajn i formatiranje:

Dizajn tvog životopisa trebao bi biti čist, profesionalan i lako čitljiv. Dosljedno koristi jedan font i veličinu slova kako biste osigurali kohezivnost kroz cijeli dokument. Korištenje bullet points olakšava čitatelju da brzo prepozna ključne informacije. Konačno, uvijek, ali uvijek, pažljivo provjeri pravopis i gramatiku prije slanja životopisa.

Analitičar podataka CV

Primjer loše napisanog CV-a

Ana Anić

Email: ana12345@nekiemail.com
Adresa: Ulica snova 15, Rijeka
Mobitel: 097 654 231

O meni:

Vrijedna, dobra s brojevima, razumijem se dobro u računala

Obrazovanje:

 • Matematički fakultet, 2018
 • Srednja škola, 2014

Iskustvo:

 • Tvrtka Lyuto, Excel, 2019-2021
 • Snaga brojeva, Računalji rad, 2018-2019
 • Krivi kut, Analiza 2017-2018

Vještine:

 • Excel (osnovno)
 • Rad na računalu
 • Analiza podataka
 • Korištenje interneta

Certifikati:

 • Certifikat o excelu

Dodatne informacije:

 • Govorim nekoliko jezika
 • Volim putovati i gledati filmove

Reference:

 • Dostupne na upit

Koje su vještine potrebne u analizi podataka?


Analiza podataka je multidisciplinarna oblast koja zahtijeva kombinaciju tehničkih, kvantitativnih, komunikacijskih i poslovnih vještina. Evo nekih ključnih vještina koje su često potrebne analitičarima podataka:

Tehničke vještine:

 • Programiranje: Poznavanje programskih jezika poput Pythona, R ili Java može biti ključno, ovisno o specifičnostima posla.
 • SQL: Znanje SQL-a je ključno za rad s relacijskim bazama podataka.
 • Korištenje analitičkih alata: Alati poput Tableau, Power BI, SAS, SPSS ili drugih specijaliziranih softvera za analizu podataka.

Statističke vještine:

 • Osnovno razumijevanje statistike, uključujući testove značajnosti, distribucije, regresijske analize i druge statističke metode.
 • Prediktivna analiza i modeliranje.

Vještine obrade podataka:

 • Pred-obrada podataka: Čišćenje, transformacija i integracija podataka.
 • ETL (Extract, Transform, Load) procesi.
Analitičar podataka CV

Vještine u strojnom učenju:

 • Za napredne analitičare, razumijevanje algoritama strojnog učenja može biti ključno, kao i sposobnost implementacije i validacije modela.

Vještine vizualizacije podataka:

 • Sposobnost kreiranja jasnih i učinkovitih vizualizacija koje pomažu u komunikaciji rezultata analize.

Komunikacijske vještine:

 • Sposobnost jasno i efikasno prenositi složene informacije i nalaze ne-tehničkim članovima tima ili klijentima.
 • Pisanje izvještaja i prezentacijske vještine.

Poslovne i analitičke vještine:

 • Razumijevanje industrije i poslovnog konteksta.
 • Kritičko razmišljanje i sposobnost postavljanja pravih pitanja.
 • Rješavanje problema i donošenje odluka na temelju podataka.

Vještine upravljanja projektima:

 • Organizacija, planiranje i prioritizacija su iznimno bitni da se projekti završili na vrijeme.

Etičnost:

 • Razumijevanje etičkih pitanja povezanih s prikupljanjem, analizom te prezentacijom podataka i informacija.
Analitičar podataka CV

Ovisno o specifičnoj ulozi i industriji, neke od ovih vještina mogu biti važnije od drugih. Na primjer, analitičar podataka u financijskoj industriji može imati drugačiji set vještina u odnosu na analitičara podataka u zdravstvenom sektoru. U svakom slučaju, kontinuirano učenje i prilagodba novim alatima i tehnikama su ključne za uspjeh u ovoj brzorastućoj industriji.

Napravite svoj životopis s najboljim predlošcima

Često postavljana pitanja (FAQ) o analitičaru podataka

Navedite razlike između Data Mininga i Data Profilinga?

Data mining je proces otkrivanja relevantnih informacija koje dosad nisu prepoznate. Data profiling služi ocjenjivanju skupa podataka prema jedinstvenosti, logici i dosljednosti. U data miningu, sirovi podaci se pretvaraju u korisne informacije. Ne može prepoznati netočne ili pogrešne vrijednosti podataka.

Definirajte pojam 'Data Wrangling' u analitici podataka.

Data Wrangling je proces čišćenja, strukturiranja i obogaćivanja sirovih podataka u željeni upotrebljivi format za bolje odlučivanje. Uključuje otkrivanje, strukturiranje, čišćenje i analizu podataka. Koriste se tehnike poput spajanja, grupiranja i sortiranja za analizu podataka.

Koji su koraci uključeni u svaki analitički projekt?
Koraci u analitičkom projektu su:
 • Razumijevanje problema: Definiranje ciljeva organizacije i planiranje rješenja.
 • Prikupljanje podataka: Skupljanje relevantnih podataka iz različitih izvora.
 • Čišćenje podataka: Uklanjanje nepoželjnih i nedostajućih vrijednosti.
 • Istraživanje i analiza podataka: Korištenje alata i tehnika za analizu podataka.
 • Tumačenje rezultata: Otkrivanje obrazaca, predviđanje trendova i stjecanje uvida.

Pisanje životopisa za 15 minuta

Naša besplatna kolekcija stručno dizajniranih predložaka motivacijskih pisama pomoći će vam istaknuti se iz gomile i doći korak bliže svom poslu iz snova.

Pisanje životopisa