Vodič za pisanje motivacijskog pisma na japanskom jeziku

Motivacijsko pismo igra ključnu ulogu u privlačenju pažnje potencijalnih poslodavaca, posebno na japanskom tržištu rada koje se odlikuje visokom razinom profesionalnosti i posvećenošću detaljima. No, kako prilagoditi vaše pismo ovom jedinstvenom području i što ga čini različitim od drugih tržišta? Kako kombinirati japanske kulturne norme s efektivnim tehnikama pisanja kako bi se istaknuli u moru kandidata?

Formacija:
Veličina:
Prilagodljiv:
Word (Microsoft)
A4
da

Primjer motivacijskog pisma na japanskom jeziku

拝啓、

私の名前は、[名前]と申します。[会社名]の[役職名]の求人情報を拝見し、大変興味を持ちましたので、自己推薦いたします。

私のスキルセットは、[役職名]の職務内容に完全に一致しております。私は、[具体的なスキルや経験]を持ち合わせており、これまで[具体的な結果]を達成してきました。これは、[会社名]が求める[具体的な職務要件]と直接関連しています。

これまでの経験を通じて、私は[過去の実績や達成したこと]を実現しました。これらの実績は、[会社名]での業績向上に貢献できると確信しております。また、私の[特定のスキルや能力]は、チームやプロジェクトの成功に直接貢献することができます。

私は[会社名]の[業界に関する知識、会社の理念、価値観、成果等]に深く感銘を受けております。このような理由から、私は[会社名]が私のキャリアにとって理想的な環境であると確信しております。

私の能力と経験が[会社名]の[役職名]の職務に対して十分な価値を提供できると信じております。面接の機会をいただければ大変嬉しく思います。私の応募を検討いただき、ありがとうございます。

敬具,

[あなたの名前]

Korisne fraze za pisanje motivacijskog pisma na japanskom jeziku


Dragi čitatelju, ovdje ćete pronaći popis korisnih pojmova koji se odnose na pisanje motivacijskog pisma na japanskom jeziku. Ovaj popis preveden je na japanski kako bi vam olakšao razumijevanje i korištenje relevantnih pojmova prilikom sastavljanja vlastitog motivacijskog pisma.

 • Obrazovanje (教育 - Kyouiku)
 • Vještine (スキル - Sukiru)
 • Pripravništvo (インターンシップ - Intānshippu)
 • Radno iskustvo (職歴 - Shokureki)
 • Kvalifikacije (資格 - Shikaku)
 • Postignuća (達成 - Tassei)
 • Ambicije (野望 - Yabō)
 • Strast (情熱 - Jōnetsu)
 • Ciljevi (目標 - Mokuhyō)
 • Odgovornosti (責任 - Sekinin)
 • Prednosti (利点 - Riten)
 • Motivacija (動機 - Dōki)
 • Znanje (知識 - Chishiki)
 • Iskustvo (経験 - Keiken)
 • Sposobnosti (能力 - Nōryoku)

Ovi pojmovi su ključni za sastavljanje učinkovitog motivacijskog pisma na japanskom jeziku. Nadamo se da će vam ovaj popis olakšati proces pisanja i pomoći vam da se istaknete među ostalim kandidatima.

Korisna gramatika za pisanje motivacijskog pisma na japanskom jeziku


Japanski jezik ima mnoštvo gramatičkih pravila koje je potrebno razumjeti pri pisanju motivacijskog pisma. U japanskim motivacijskim pismima, najčešće se koristi formalni stil, koji uključuje upotrebu keigo (poštovanja) jezika. To znači da bi trebali koristiti visoko poštovanje i skromne forme glagola, kao što su ございます (gozaimasu) umjesto あります (arimasu) i いたします (itashimasu) umjesto します (shimasu). Ova pravila primjenjuju se bez obzira na to pišete li pismo u prvom ili trećem licu.

S obzirom na vrijeme, u motivacijskom pismu na japanskom jeziku obično se koristi sadašnje vrijeme. Na primjer, ako želite reći "Studiram na Sveučilištu u Zagrebu", na japanskom biste to preveli kao "わたしはザグレブ大学で勉強しています" (Watashi wa Zagurebu Daigaku de benkyou shiteimasu). Ova rečenica koristi sadašnje vrijeme kontinuiranog oblika za glagol "studirati" (勉強します - benkyou shimasu). Međutim, ako želite opisati svoje buduće namjere ili planove, koristit ćete buduće vrijeme, kao u "日本で働きたいと思います" (Nihon de hatarakitai to omoimasu) što znači "Planiram raditi u Japanu".

Važnost strukture i oblikovanja pri pisanju motivacijskog pisma na japanskom


Strukturirano motivacijsko pismo ključno je oruđe svakog profesionalca koji planira ostvariti svoje karijerne ciljeve na japanskom tržištu rada. Ovo se posebno odnosi na to kako se predstavljate potencijalnim poslodavcima, naglašavajući svoje vještine i iskustvo na način koji će privući njihovu pažnju. Izgled i struktura motivacijskog pisma mogu biti presudni u tom procesu. Pravilno formatirano i dobro organizirano pismo može biti odlučujući faktor koji će vam omogućiti da se istaknete u moru kandidata. Bez obzira na izazove koje pred sobom imate, pravilno strukturirano motivacijsko pismo može biti ključ vašeg uspjeha. Zato je važno uložiti vrijeme i trud u njegovo kreiranje, jer će vam to otvoriti vrata za uspješnu karijeru na japanskom tržištu.

Osim predloška motivacijskog pisma na japanskom, nudimo i druge slične predloške koje možete provjeriti.

japanski jezik


Važnost Kontaktnih Podataka u Motivacijskim Pismima na Japanskom


 • Dragi gospodine / gospođo (尊敬する方へ)
  Ovaj se pozdrav može koristiti kada ne znate ime osobe kojoj pišete. To je formalni i općeniti način obraćanja koji se često koristi u motivacijskim pismima.
 • Poštovani gospodine / gospođo [Prezime] (尊敬する [Prezime] 様)
  Ovo je pristojan način obraćanja kada znate prezime osobe kojoj pišete. Dodavanjem "様" (sama) na kraj prezimena, izražava se poštovanje.
 • Dragi gospodine / gospođo [Ime] (尊敬する [Ime] 様)
  Ovaj se pozdrav može koristiti kada znate ime osobe kojoj pišete. Iako je u Japanu češće koristiti prezime, ovaj bi se pozdrav mogao koristiti ako je poslodavac ili menadžer za zapošljavanje dao do znanja da je prikladno koristiti njegovo ime.
 • Dragi gospodine / gospođo [Ime i Prezime] (尊敬する [Ime Prezime] 様)
  Ovaj se pozdrav može koristiti kada znate i ime i prezime osobe kojoj pišete. Ovo je vrlo formalan način obraćanja i pokazuje poštovanje prema osobi kojoj pišete.
 • Dragi tim za zapošljavanje (尊敬する採用チームの皆様へ)
  Ovaj se pozdrav može koristiti kada se obraćate cijelom timu za zapošljavanje, a ne pojedincu. Ovaj način obraćanja pokazuje poštovanje prema cijelom timu koji je uključen u proces zapošljavanja.Ne zaboravite da je u Japanu važno pokazati poštovanje i formalnost kada se obraćate potencijalnim poslodavcima, stoga je uvijek dobro koristiti formalne pozdrave u motivacijskim pismima.

Kako napisati uvodni odlomak motivacijskog pisma na japanskom jeziku


U uvodnom odlomku motivacijskog pisma napisanog na japanskom, kandidat bi trebao jasno izraziti svoj entuzijazam i interes za ponuđenu poziciju. Ova sekcija pisma trebala bi privući pažnju čitatelja i potaknuti ga da nastavi čitati. Kandidat bi trebao objasniti zašto je posebno zainteresiran za tu tvrtku ili organizaciju i zašto bi želio raditi tamo.

Osim toga, kandidat bi trebao navesti kako je doznao za otvorenu poziciju. Može spomenuti da je saznao putem oglasa za posao, preporuke, društvenih mreža ili na neki drugi način. Ovaj detalj može biti koristan jer pokazuje da kandidat aktivno traži prilike i posvećen je pronalaženju pravog posla.

Svaka informacija koja se daje u uvodnom dijelu trebala bi biti jasna, koncizna i relevantna za poziciju. Optimalno bi bilo da uvod privuče pažnju čitatelja, ali i da ujedno pruži dojam o profesionalnosti i ozbiljnosti kandidata.

ISPRAVNO

敬具、

私の名前は田中です。先日、XXXのウェブサイトを通じて、あなたの企業が新しい役職を募集していることを知りました。特に、私が興味を持ったのはYYYYのポジションです。


Pisanje odlomaka tijela motivacijskog pisma na japanskom jeziku


Bitno je naglasiti kako pravilno strukturirano motivacijsko pismo ima ključnu ulogu u ostavljanju dojmljivog prvog dojma, posebno kada se piše na stranom jeziku kao što je japanski. Glavni odlomci tijela motivacijskog pisma, kao što su uvod, središnji dio i zaključak, trebaju biti jasno definirani i sadržajno povezani. U uvodu se kratko predstavljamo, navodimo razloge našeg interesa i ukazujemo na ciljeve koje želimo postići. Središnji dio motivacijskog pisma koristi se za dublje objašnjenje naših kvalifikacija, vještina i iskustava koja su relevantna za postignuće tih ciljeva. Zaključak služi kao prilika za ponovno naglašavanje naše motivacije i zainteresiranosti. Važno je zapamtiti da motivacijsko pismo treba biti jasno, koncizno i profesionalno sročeno, s obzirom na različitosti kultura i poslovnih običaja u Japanu.

Kako napisati uvodne odlomke motivacijskog pisma na japanskom jeziku

Prvi odlomak motivacijskog pisma na japanski jeziku trebao bi prikazati vaše ključne vještine i relevantno iskustvo. To znači da biste trebali naglasiti svoje najvažnije sposobnosti i kako ste ih primijenili u svojoj prethodnoj ulozi ili projektima. Važno je također povezati ove vještine s onima koje su potrebne za posao na koji se prijavljujete. Time ćete pokazati poslodavcu da imate točno ono što traže.

ISPRAVNO

私の名前は山田太郎で、マーケティング領域で10年以上の経験を持つエキスパートです。戦略的な思考と創造的な解決策を提供する能力は、私が以前勤務していた企業で大きな成功を収めました。その結果、売上が20%以上向上しました。これらのスキルを活かし、あなたの会社の更なる成長と成功に貢献したいと考えております。


Pisanje Drugog Odlomka Tijela Motivacijskog Pisma na Japanskom

Drugi paragraf vašeg motivacijskog pisma trebao bi se usredotočiti na vaše prethodne uspjehe i doprinose. Ovdje biste trebali navesti konkretne primjere svojih postignuća u prošlim ulogama, kako bi potencijalni poslodavac mogao vidjeti vašu vrijednost i stručnost. Također je važno naglasiti kako bi ta postignuća mogla biti korisna budućem poslodavcu, pokazujući kako vaše vještine i iskustvo mogu doprinijeti njihovoj organizaciji.

ISPRAVNO

私の前職では、新しいマーケティング戦略を開発し、それによって売上が20%増加するという成果を上げました。また、クライアントとの関係構築にも力を注ぎ、その結果、クライアント満足度は80%以上になりました。これらの経験は、私があなたの会社で達成することができる成功のほんの一部です。我々の目標は同じであると信じておりますので、私の能力と経験があなたの会社にとって価値あるものとなることを確信しています。


Pisanje trećeg odlomka tijela motivacijskog pisma na japanskom

U trećem odlomku motivacijskog pisma potrebno je pokazati da ste se informirali o tvrtki u kojoj se želite zaposliti. To pokazuje vašu ozbiljnost i posvećenost te da ste zaista zainteresirani za to mjesto. Također, u ovom dijelu pisma trebate objasniti zašto smatrate da je ta tvrtka idealna za vas. Možete se referirati na tvrtkine vrijednosti, misiju, proizvode ili usluge, radnu kulturu ili bilo koji drugi aspekt koji vam se sviđa i koji se podudara s vašim profesionalnim ili osobnim ciljevima. Time pokazujete poslodavcu da ste motivirani i spremni doprinijeti tvrtki.

ISPRAVNO

当社の業績と成長を認識し、私はあなたの会社が自身のスキルと情熱を最大限に活用できる理想的な場所であると確信しています。あなたの企業の革新的なアプローチと目標に共感し、私の能力を活用してそれに貢献したいと考えています。あなたの会社が提供するチャンスと挑戦に加えて、私のスキルと経験を活用して貢献できると確信しています。


japanski jezik


Zaključak motivacijskog pisma na japanskom jeziku

Završni odlomak motivacijskog pisma na japanskom je iznimno važan, a to vrijedi za pisanje motivacijskih pisama na bilo kojem jeziku. Ovaj dio pisma je posljednja prilika da se ostavi snažan dojam na poslodavca. Stoga je ključno izraziti svoj entuzijazam za potencijalni razgovor i intervju, kao i pružiti sve potrebne podatke za kontakt.

Potrebno je jasno istaknuti svoju želju i spremnost za daljnju komunikaciju. To pokazuje poslodavcu da ste ozbiljno zainteresirani za priliku i da ste spremni na daljnje korake. Osim toga, davanje podataka za kontakt omogućava poslodavcu lako kontaktiranje, što može olakšati proces razmatranja vaše prijave.

Konačno, ali ništa manje važno, izražavanje zahvalnosti na razmatranju vašeg pisma je ključno. To pokazuje profesionalnost i poštovanje prema poslodavcu, a također potvrđuje vašu želju za radom u njihovoj tvrtki. Završni odlomak je prilika da se zaokruži cijela priča koju ste ispričali u svom pismu, stoga ga treba pažljivo konstruirati kako bi ostavio snažan dojam.

ISPRAVNO

私のプロフィールと経歴が貴社の要件と一致すると確信しております。私のスキルと経験が貴社のチームに貢献できると思いますし、私のキャリアの次のステップにおいて貴社が最適な選択であると感じています。この機会を与えていただき、私の能力と貴社の期待値を一致させるための具体的な議論の場を持つことを楽しみにしています。

最後に、私の応募を検討していただき、ありがとうございます。面接の機会をいただけることを心から願っております。

よろしくお願い申し上げます。


Završetak motivacijskog pisma na japanskom: Komplementarni pristup


Kada završavate motivacijsko pismo, posebno je važno odabrati profesionalnu završnu frazu koja će ostaviti dojam profesionalnosti i poštovanja prema primatelju. Odabir prikladne fraze može ovisiti o kulturnom kontekstu, a s obzirom na to da je pismo napisano na japanskom jeziku, važno je razmotriti koje bi fraze bile prikladne u japanskom poslovnom okruženju.

Primjerice, fraza "S poštovanjem" može se prevesti kao "敬具" (Keigu) na japanskom. To je formalan način završavanja pisma koji pokazuje poštovanje prema primatelju.

"Srdačan pozdrav" se prevodi kao "心からの挨拶" (Kokorokara no aisatsu), ali se ova fraza ne koristi često u formalnom pismu na japanskom jeziku.

Alternativno, možete koristiti i izraz "よろしくお願い申し上げます" (Yoroshiku onegai moushiagemasu) koji je vrlo formalan i koristi se kada želite zatražiti nečiju suradnju ili pomoć u budućnosti.

U zaključku, važno je odabrati pravu završnu frazu koja će odgovarati tonu vašeg pisma i pokazati poštovanje prema primatelju.

Potpis za motivacijsko pismo na japanskom jeziku


Izbor između digitalnog i rukom pisani potpisa može biti ključan prilikom pisanja motivacijskog pisma za japansko tržište rada. S jedne strane, digitalni potpis može biti praktičan i profesionalan, naročito ako se motivacijsko pismo šalje putem e-maila ili neke druge elektronske platforme. Digitalni potpis također može pružiti dojam modernosti i tehnološke pismenosti, što bi moglo biti privlačno za neke poslodavce.

Međutim, u tradicionalno orijentiranom društvu kao što je japansko, rukom pisani potpis može imati posebnu težinu. Rukom pisani potpis može pružiti osobni dodir i pokazati poštovanje prema japanskoj kulturi koja cijeni ručni rad i autentičnost. Također, u Japanu se velika važnost pridaje kaligrafiji, pa bi uredan rukom pisani potpis mogao biti izrazito cijenjen.

Važno je napomenuti da izbor potpisa može ovisiti i o specifičnom poslodavcu i industriji. Neke moderne japanske tvrtke možda preferiraju digitalni potpis, dok bi tradicionalnije tvrtke mogle cijeniti rukom pisani potpis. Stoga je ključno istražiti tvrtku i industriju prije donošenja odluke.

japanski jezik


Kako napisati motivacijsko pismo na japanskom bez prethodnog iskustva


Motivacijsko pismo je ključan alat za predstavljanje sebe potencijalnim poslodavcima, naročito kada se prijavljujete za posao u stranoj zemlji poput Japana. Ako vam je ovo prvi put da pišete motivacijsko pismo i još k tome na japanskom jeziku, ne brinite. U nastavku ćete pronaći jednostavne savjete koji će vam pomoći da napišete učinkovito motivacijsko pismo, čak i bez prethodnog iskustva.

 1. Priprema i istraživanje: Prije nego što započnete s pisanjem, provedite istraživanje o tvrtki ili instituciji kojoj šaljete motivacijsko pismo. Uključite informacije koje ste naučili u svoje motivacijsko pismo kako biste pokazali svoju posvećenost i zanimanje.
 2. Struktura: Japanska poslovna korespondencija ima vlastitu strukturu. Tipično se pismo započinje s formalnim pozdravom, nakon čega slijedi uvod u kojem se predstavljate, zatim slijedi glavni dio gdje iznosite razloge zašto ste zainteresirani za određenu priliku i na kraju zaključak sa zahvalom.
 3. Jezik: Iako ne možete savršeno govoriti japanski, važno je pokazati poštovanje prema jeziku. Ako je moguće, potražite pomoć nekoga tko govori japanski kako bi vam pomogao s prijevodom. Također, uvijek koristite formalni jezik i izbjegavajte sleng i kolokvijalizme.
 4. Profesionalizam: Japanska poslovna kultura cijeni profesionalizam i formalnost. Budite sigurni da je vaše pismo profesionalno, jasno i koncizno.
 5. Osobne kvalitete: Opišite svoje osobne kvalitete i vještine koje bi mogle biti relevantne za priliku za koju se prijavljujete. Ne morate imati direktno iskustvo, ali možete pokazati kako su vaše osobne kvalitete i vještine relevantne.
 6. Kulturno razumijevanje: Pokažite da cijenite i razumijete japansku kulturu. Ovo možete učiniti tako da uključite detalje o svom iskustvu učenja o japanskoj kulturi ili bilo kakvim kulturnim razmjenama u kojima ste sudjelovali.
 7. Pozitivan ton: Držite svoje pismo pozitivnim. Čak i ako nemate iskustva, važno je naglasiti svoju strast, entuzijazam i spremnost za učenje.
 8. Provjera: Na kraju, uvijek ponovno pročitajte svoje pismo kako biste se osigurali da nema pravopisnih ili gramatičkih pogrešaka. Ako možete, dajte nekome tko govori japanski da ga pročita kako bi osigurao da je prijevod točan.
 9. Pisanje rukom: U Japanu, pisanje rukom može biti percipirano kao znak posvećenosti i truda. Ako je moguće, razmislite o pisanju svog motivacijskog pisma rukom.
 10. Pristojnost i poštovanje: Na kraju, uvijek završite svoje pismo s izrazom zahvalnosti i poštovanja prema osobi kojoj pisete. To je u skladu sa japanskom kulturom koja cijeni poštovanje i pristojnost.
japanski jezik


Savjeti za pisanje učinkovitog motivacijskog pisma na japanskom jeziku


Dodatni savjeti i dobre prakse u pisanju motivacijskog pisma na japanski

 1. Lektura za pogreške: Jedan od najvažnijih aspekata pisanja motivacijskog pisma je lektura za pogreške. Iako se ovo može činiti očitim, vrlo je lako previdjeti greške nakon što ste proveli dugo vremena pisanju pisma. Pogreške mogu ostaviti negativan dojam na čitatelja i mogu utjecati na vaše šanse za uspjeh. Preporučljivo je da pismo pročitate nekoliko puta prije slanja, a ako je moguće, zamolite nekoga drugoga da ga pročita kako bi uočio eventualne pogreške.
 2. Korištenje formalnog jezika: Japanski jezik ima mnogo nivoa formalnosti, stoga je bitno koristiti odgovarajući nivo formalnosti u motivacijskom pismu. To pokazuje poštovanje prema osobi kojoj se pismo šalje i odražava profesionalnost.
 3. Personalizacija: Važno je prilagoditi svako motivacijsko pismo primatelju. Istražite tvrtku ili instituciju kojoj pišete, uključujući njihove vrijednosti i ciljeve, te te aspekte uključite u svoje pismo kako biste pokazali da ste upoznati s njima i da dijelite iste interese.
 4. Struktura pisma: Motivacijsko pismo treba biti jasno strukturirano, s uvodom, središnjim dijelom i zaključkom. Uvod treba privući pažnju čitatelja, središnji dio treba obrazložiti zašto ste najbolji kandidat, a zaključak treba ponoviti vašu motivaciju i zahvaliti se čitatelju na vremenu.
 5. Jasnost i preciznost: Vaše motivacijsko pismo treba biti jasno i precizno. Izbjegavajte nepotrebno komplicirane rečenice i koristite jednostavan jezik. Također, pripazite da pismo ne bude predugo - idealna duljina je jedna do dvije stranice.
 6. Poštovanje prema kulturi: Japanci cijene poštovanje prema tradiciji i kulturi. Ako niste Japanci, pokazivanje razumijevanja i poštovanja prema japanskoj kulturi može biti veliki plus.
 7. Kontekstualizacija: Pokušajte povezati svoje iskustvo, vještine i ciljeve s onim što tvrtka ili institucija nudi. To pokazuje da ste ozbiljno razmišljali o tome kako ćete se uklopiti i doprinijeti.
 8. Iskrenost: Budite iskreni u svom pismu. Ne pretjerujte ili ne izmišljajte stvari o sebi. Ako ste iskreni, to će se odraziti na vašem pismu.
 9. Kompetentnost u japanskom jeziku: Ako pišete motivacijsko pismo na japanskom, važno je da dobro vladate jezikom. Ako niste sigurni u svoje znanje japanskog jezika, možda je bolje da pismo napišete na engleskom ili da ga prevedete profesionalni prevoditelj.
 10. Posljednji utisci: Završite svoje pismo na pozitivan način. Zahvalite se čitatelju na vremenu i izrazite nadu u daljnju komunikaciju.

Ključne točke za poboljšanje pisanja motivacijskog pisma na japanskom


Pisanje motivacijskog pisma za japansko tržište rada može biti izazovno. Evo nekoliko praktičnih savjeta koji vam mogu pomoći u tome:

 1. Koristite formalni ton: Japanska kultura cijeni poštovanje i formalnost. Koristite formalni ton i izbjegavajte sleng ili neformalne izraze.
 2. Pokažite poznavanje japanske kulture: U svom pismu pokažite da poznajete i cijenite japansku kulturu. To može uključivati spominjanje japanskih običaja, poslovne etikete ili jezika.
 3. Naglasite timski rad: Japanska radna kultura stavlja veliki naglasak na timski rad. Pokažite da možete dobro raditi u timu navodeći primjere iz vašeg prethodnog iskustva.
 4. Budite jasni i koncizni: Japanski poslodavci cijene jasnoću i preciznost. Izbjegavajte nepotrebne detalje i držite se bitnih informacija o vašim vještinama i iskustvu.
 5. Uključite reference: Ako imate prethodno iskustvo rada u Japanu ili ste završili obrazovanje tamo, navedite to u svom motivacijskom pismu. To može biti veliki plus.
 6. Proučite tvrtku: Prije nego što napišete svoje motivacijsko pismo, dobro proučite tvrtku kojoj šaljete pismo. To može vam pomoći da bolje prilagodite svoje pismo i pokažete da ste ozbiljno zainteresirani za posao.
 7. Provjerite pravopis i gramatiku: Kao i u svakom motivacijskom pismu, važno je da vaše pismo nema pravopisnih i gramatičkih grešaka. To pokazuje profesionalnost i pažnju prema detaljima.
 8. Budite skromni, ali samouvjereni: Japanska kultura cijeni skromnost, ali ne zaboravite istaknuti svoje vještine i postignuća. Pronađite ravnotežu između pokazivanja što možete ponuditi i poštovanja japanske kulture skromnosti.

Završetak: Savršeno motivacijsko pismo na japanskom


japanski jezik


Zaključno, pisanje idealnog motivacijskog pisma na japanski jeziku zahtijeva preciznost, iskrenost i jasno izražavanje vaših profesionalnih ciljeva i ambicija. Važno je da vaše pismo bude konkretno, jasno i da iskaže vašu strast prema poslu koji tražite. Uključite svoje relevantne vještine i iskustvo, ali i pokažite razumijevanje za kulturu i običaje Japana - time pokazujete poštovanje i prilagodljivost.

Neka vaše motivacijsko pismo bude odraz vaše osobnosti i strasti prema poslu. To je prilika da istaknete svoje jedinstvene kvalitete i potencijal koji možete unijeti u tvrtku. Ne zaboravite, motivacijsko pismo je vaša prilika da se istaknete i pokažete zašto ste pravi kandidat za posao.

Vjerujte u sebe i svoje sposobnosti. Snažno motivacijsko pismo može biti ključni element koji će vas izdvojiti od ostalih kandidata. Stoga, hrabro uzmite olovku u ruke i napišite pismo koje će ostaviti dojam.

Naravno, svaki posao i svaka osoba su jedinstveni. Zato prilagodite naš predloženi predložak svojim specifičnim iskustvima i ciljevima. Vaše motivacijsko pismo treba biti autentično i odražavati tko ste vi kao profesionalac. Sretno!

Napravite svoj životopis s najboljim predlošcima

Često postavljana pitanja o pisanju motivacijskog pisma na japanskom jeziku

Kako bi trebalo izgledati moje motivacijsko pismo na japanskom jeziku?

Motivacijsko pismo na japanskom jeziku trebalo bi biti kratko i jasno, s naglaskom na poštovanje i skromnost. Također, važno je da koristite formalni i pristojni jezik, poznat kao "keigo". Pokušajte izbjeći direktno hvalisanje o svojim vještinama i postignućima, već se usredotočite na to kako možete doprinijeti tvrtki.

Kako se obično odvija proces prijave za posao u Japanu?

Proces prijave za posao u Japanu obično je vrlo formalan i strukturiran. Nakon što pošaljete svoj životopis i motivacijsko pismo, možete biti pozvani na nekoliko krugova intervjua. Prvi krug obično uključuje grupni intervju, a potom slijedi nekoliko individualnih intervjua s HR-om i menadžerima. Također, moguće je da će vas zatražiti da sudjelujete u nekoliko testova, uključujući testove ličnosti i sposobnosti.

Je li potrebno prilagoditi svoj životopis za prijavu na posao u Japanu?

Da, preporučljivo je prilagoditi svoj životopis za japansko tržište rada. Japanski poslodavci preferiraju životopise koji su organizirani u kronološkom redu, počevši od najnovijih iskustava. Također, važno je uključiti svoju fotografiju, datum rođenja i adresu, što možda nije uobičajeno u nekim drugim zemljama.

Pisanje životopisa za 15 minuta

Naša besplatna kolekcija stručno dizajniranih predložaka životopisa pomoći će vam istaknuti se iz gomile i doći korak bliže svom poslu iz snova.

Pisanje životopisa